Om kartläggningen

Hemsidan innehåller svaren från de riksdagskandidater som har företagarbakgrund. De har besvarat ett brev som skickades till samtliga kandidaters hemadress.

De frågor som ställts är bl.a följande:

  1. Har du något av de senaste tio åren varit företagare (enskild firma, eget aktiebolag eller eget handelsbolag) och haft din huvudsakliga inkomst från företaget
  2. Har du något av de senaste tio åren varit företagsledare och haft din huvudsakliga inkomst från företaget?
  3. Vad hette företaget?
  4. Vilken bransch tillhörde företaget?
  5. Hade du/företaget några anställda?