Därför “Kryssa en företagare”!

Valrörelsen handlar i stor utsträckning om ekonomi och arbetslöshet. För att säkra välfärden behövs det fler jobb och bättre villkor för företagen så de vågar anställa.

Politiker kan inte skapa jobben men de kan underlätta för de företag som vill och kan anställa. I alla partier behövs erfarenhet av att driva företag och politiken blir bättre med fler företagare på riksdagen.

Företagarna i Stockholms stad uppmanar därför alla att kryssa en företagare för förbättrat företagarklimat och fler jobb. Därför startades kampanjen ”Kryssa en företagare!”.

Svensk Tidskrift har ett intresse av att bredda debatten om representativitet i politiken. I media förs diskussioner om huruvida kvinnor, ungdomar eller pensionärer är underrepresenterade. Det är lätt att då ställa sig frågan om det finns för få politiker med praktisk erfarenhet av företagande. Om fler riksdagsledamöter hade haft egen erfarenhet av företagande skulle kanske förutsättningarna för jobbskapande öka? På valsedlarna framgår ofta kön, ålder och var kandidaterna bor. Det saknas dock systematiska uppgifter om erfarenhet av att driva företag. Denna diskussion kommer att följas upp i Svensk Tidskrift.

Här ovan hittar du en förteckning över riksdagskandidater med företagarerfarenhet i Din valkrets. Du kan se vilka partier de tillhör. Det finns också en valkrets som heter ”Hela landet” och som innehåller riksdagskandidater som ställer upp i samtliga valkretsar.

Initiativtagare till Kryssa en företagare är Företagarna Stockholms stad och Svensk Tidskrift.

För mer information kontakta

Nina Nielsen, e-post:nina.nielsen@foretagarna.se tel: 0769-46 18 12
Örjan Hultåker                 Anders Ydstedt
Ordförande                     Styrelseordförande
Företagarna Stockholms stad    Svensk Tidskrift